โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 31 ก.ค 2562    1,228 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การจัดการทั่วไป การเงิน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร