โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 2 ม.ค 2562    3,346 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 7000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 1 อัตรา เงินเดือน 6500 บาท (ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร