โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 4 เม.ย 2562    3,638 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.08-8258-1538

ประกาศรับสมัคร