โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครครูดูแลนักเรียนหอพักชาย

 1 พ.ย 2561    1,677 ครั้ง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พะเยา รับสมัครครูดูแลนักเรียนหอพักชาย วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูดูแลนักเรียนหอพักชาย
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องรู้รักสามัคคี งานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร