โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

 16 เม.ย 2561    7,902 ครั้ง

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (เพศชาย อายุ 35-55 ปี วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)
2. พนักงานบริการ 5 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท (อายุ 35-55 ปี วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9-20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 042-221331

ประกาศรับสมัคร