โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4อัตรา

 7 เม.ย 2562    4,468 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท (ปริญญาตรี/มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร