โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี ประกาศรับสมัครครู จำนวน 1 อัตรา

 13 พ.ค 2562    2,229 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี ประกาศรับสมัครครู จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: ครูดนตรีไทย หรือ ครูดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 9,140 (หลักสูตร 4 ปี)
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 9,940 (หลักสูตร 5 ปี)
ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท
ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีไทย หรือดนตรีสากล (หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562 ผู้ประสงค์สมัครงานให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ชั้น 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.073-331-301, 08-6489-2967

ประกาศรับสมัคร