โรงเรียนอนุบาลลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 7 ม.ค 2562    6,067 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-23 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ ส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (SMS) 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13300 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Excel
(3) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
(4) มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
(5) มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ภาระงาน
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์
3. งานสนับสนุนวิชาการ
4. งานการประชุม
5. งานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน
6. งานติดต่อประสานงาน
7. งานติดต่อประสานงานด้านเอกสารการอื่น ๆ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-23 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร