โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาศิลปศึกษา

 29 ธ.ค 2561    1,973 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง เพื่อทำการสอนวิชาศิลปศึกษาในห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1
2 วุฒิปริญญาตรี สาขา/วิชาเอกศิลปศึกษา /มีใบประกอบวิชาชีพครู
3 เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
4 มีประสบการณ์ในการทำงาน
5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) ได้
6 มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์มีมารยาทและมีจิตอาสา
7 มีความสามารถทางด้านศิลปะด้านต่างๆ สามารถสอนศิลปะได้


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร