โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

 7 เม.ย 2562    6,412 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียน English Program 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกวิชาภาษาอังกฤษ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กได้

2. พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ 7 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท
- เป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2562 ในวันแนละเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร