โรงเรียนอนุบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล

 6 ส.ค 2562    3,152 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็กชั้ยอนุบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 6800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร