โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 15 เม.ย 2561    5,549 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิบัตรปริญญาตรี
4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม หมู่ 2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2561 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-7484-1277