โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย รับสมัครครูและพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 4 มิ.ย 2562    2,642 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย รับสมัครครูและพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอน และบุคลากรสนันสนุน ในอัตรากำลังว่าง ประจำโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) สังกัดอบจ.ระยอง
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู

2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3801-5299

ประกาศรับสมัคร