โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรีไทย

 2 ก.ค 2562    1,502 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรีไทย 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานสอนวิชาดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง สาขาด้านดนตรีไทย (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาดนตรีไทย, ดนตรีไทยศึกษา,ศิลปกรรมศาสตร์ดนตรีศึกษา, ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย),นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย), คีตศิลป์ไทย, ดนตรีคีตศิลป์ไทย)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ก่อนวันรับสมัคร)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2562 (ไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร