โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง 21 อัตรา

 12 เม.ย 2562    6,045 ครั้ง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
4. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 7 อัตรา
5. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
6. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 อัตรา
7. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกดนตรี 2 อัตรา
8. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
9. ทุกสาขาวิชาเอกที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่นที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5371-7788 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร