โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 1 เม.ย 2562    2,846 ครั้ง

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: สอบถาม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิชาเอกภาษาจีน
2  เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2562 โทร.0-5464-9707

ประกาศรับสมัคร