โรงเรียนห้วยพลูพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    2,015 ครั้ง

โรงเรียนห้วยพลูพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา/ ภาษาอังกฤษ/ วิทย์-คณิต (ชาย) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา/ ภาษาอังกฤษ/ วิทย์-คณิต (ชาย) และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร