โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 3 เม.ย 2562    6,034 ครั้ง

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
1. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
2. สาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8000 บาท
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่รับสมัครหรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่รับสมัครอย่างน้อย 6 เดือน
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
-มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel เป็นต้น)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร