โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษศาสตร์

 9 พ.ค 2562    3,266 ครั้ง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง:
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร