โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 5 พ.ค 2562    8,066 ครั้ง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
-  วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิทยาการจัดการ

2. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-  วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาวิทยาการจัดการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร