โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา

 4 เม.ย 2562    5,420 ครั้ง

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน
**โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น**
1. ครูช่วยสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
2. ครูช่วยสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. ครูช่วยสอน วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
4. ครูช่วยสอน วิชาเอกพลศึกษา(ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล) 1 อัตรา
5. ครูช่วยสอน วิชาเอกโภชนาศาสตร์(คหกรรม) 1 อัตรา
6. ครูช่วยสอน วิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  ตำบลหนองโน  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 5-23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0-4300-9614

ประกาศรับสมัคร