โรงเรียนหนองม่วงวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 10 ต.ค 2561    4,420 ครั้ง

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. เป็นหญิงหรือชาย
2.. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีแต่ไม่เกิน 40 ปี
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
4. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ดี
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารและพ้นภาระแล้วส าหรับผู้ชาย
7.. ไม่ติดการพนันบุหรี่สุราหรือยาเสพติดทุกชนิด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร