โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว

 12 มี.ค 2561    1,460 ครั้ง

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท รวมประกันสังคม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือประสบการณ์การสอน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร