โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนนาฏศิลป์และโขน

 6 เม.ย 2562    1,823 ครั้ง

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนนาฏศิลป์และโขน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง สอนนาฏศิลป์และโขน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9140 บาท (ปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์และโขน /มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.055-611786

ประกาศรับสมัคร