โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 14 เม.ย 2561    7,770 ครั้ง

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถปฏิบัติงานในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบคคล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร