โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 2 ส.ค 2562    4,340 ครั้ง

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท เพศชาย อายุ 25-45 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่าม .6
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา  เงินเดือน 9140 บาท อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
3. พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา เงินเดือน 7540 บาท อายุ 25-45 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่าป .6

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร