โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 28 มิ.ย 2562    4,728 ครั้ง

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร และ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับฃสย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร