โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

 11 ก.ค 2562    2,142 ครั้ง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8450 บาท+ ค่าครองชีพ 2500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร