โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครู 4 อัตรา

 31 ส.ค 2562    9,409 ครั้ง

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครู 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
1. ครู กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ (เทคโนโลยี) 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง

2.  ครู กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง

3. ครู กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง

4. ครู กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาวิชาเคมี ชีวเคมี หรือสาขาที่ใกล้เคียง

อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 22,000 บาท ปริญญาโท 28,000 บาท ปริญญาเอก 35,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร