โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา

 7 ม.ค 2562    10,876 ครั้ง

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครครู และเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-31 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
1. ครู วิชาครูฟิสิกส์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์

2. ครู วิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา 1 อัตรา 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ครู วิชาภาษาไทย 1 อัตรา 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาวิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง

4. ครู วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง

5. ครู วิชาสุขศึกษา 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. นักวิจัยการศึกษา 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 22,000 บาท ปริญญาโท 28,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-31 มกราคม 2562 (สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร