โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

 15 เม.ย 2561    7,507 ครั้ง

โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน  1 อัตรา  เงินเดือน  8,120 บาท
- จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

2. พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จำนวน  2 อัตรา  เงินเดือน  6,000  บาท
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6

3. พนักงานทำความสะอาด จำนวน  2  อัตรา  เงินเดือน  6,000  บาท  
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสุนทรวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร