โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 1 ส.ค 2562    706 ครั้ง

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: อายุ 24-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ และมีใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร