โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 3 อัตรา

 3 พ.ย 2561    3,369 ครั้ง

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร