โรงเรียนสารวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 16 เม.ย 2561    6,681 ครั้ง

โรงเรียนสารวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่งานพยาบาล 1 อัตรา (สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์/พยาบาลศาสตร์ **ก่อนที่จะไปสมัครโทรถามอีกครั้งนะครับ)
2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารบุคคล โรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โทร. 02-579-3646 ต่อ 105

ประกาศรับสมัคร