โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์

 14 มี.ค 2562    1,307 ครั้ง

โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง บรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2576
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ สารนิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถทางบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
3. มีความสามารถในการร่างหนังสือโต้ตอบได้ดี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด อ่าน และการเขียนในระดับดีมาก
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดีมาก
6. หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่ระบบ DOC การใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ หรือเคยปฏิบัติงานด้านเทคนิคของห้องสมุดมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.02 - 2513934

ประกาศรับสมัคร