โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 8 อัตรา

 30 ม.ค 2562    7,011 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ชื่อตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท
1. สาขาภาษาอังกฤษ (ประถม) 1 อัตรา
2. สาขาสังคมศึกษา (มัธยม) 3 อัตรา
3. สาขาภาษาฝรั่งเศส (มัธยม) 1 อัตรา
4. สาขาวิทยาศาสตร์(เคมี) (มัธยม) 1 อัตรา
5. สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือสาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี 16,000 บาท ปริญญาโท 21,170 บาท
* ป.ตรี เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50 *

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัคร