โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 10 อัตรา

 11 ต.ค 2560    4,477 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ชื่อตำแหน่งอาจารย์
1. สาขาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
2. สาขาสุขศึกษา หรือพลศึกษาและสุขศึกษา 1 อัตรา
3. สาขาประถมศึกษา หรือสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
4. สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาภูมิศาสตร์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา
5. สาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
6. สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส 3 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี 15,360 บาท ปริญญาโท 21,170 บาท
* เกรดไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 2.50 เกรด ป.โท 3.00*

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร