โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 2 อัตรา

 9 ก.พ 2562    5,543 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเลขที่ E200061 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ เงินเดือน: 17060 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งเลขที่ E200068 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ เงินเดือน: 17060 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการเงินและบัญชี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานบริหารบุคคล สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร.0 5394 4210

ประกาศรับสมัคร