โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

 14 พ.ย 2560    1,370 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาภาษาไทย 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก กรุณาอ่านคุณสมบัติเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร
อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 18,000 บาท ปริญญาโท 22,750 บาท ปริญญาเอก 29,400 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น M กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3249-3667 (สมัครทางไปรณีย์ได้)

ประกาศรับสมัคร