โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา

 11 ต.ค 2561    5,581 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
1. ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท วุฒิปริญญาตรี ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกาศรับสมัคร