โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครครู 4 อัตรา

 4 เม.ย 2562    4,072 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2. ครู สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3. ครู สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
4. ครู สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15050-17690 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7 ต่อ 446, 02-9091434

ประกาศรับสมัคร