โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา

 4 มี.ค 2562    2,463 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-4355-6006

ประกาศรับสมัคร