โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 6 อัตรา

 1 พ.ย 2561    4,323 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
1. อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.  อาจารย์ สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
4.  อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร