โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์

 16 เม.ย 2561    5,369 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร