โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายประถม) รับสมัครอาจารย์ เอกภาษาอังกฤษ

 1 ธ.ค 2561    2,092 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายประถม) รับสมัครอาจารย์ เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร