โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครครู 3 อัตรา

 13 ก.ย 2561    7,152 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครครู จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถีงวันที่ 21 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัครงาน
1.ครูผู้ช่วยสอนวิชาดนตรี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีสาขาดนตรีไทย หรือสาขาการสอนดนตรีไทย

2. ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

3. ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรีสาขาภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทย

หากเป็นชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง-21 กันยายน 2561 โดยรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โทร 062-9152615/095-6701514 (ในเวลาราชการ) สอบคัดเลือก วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ประกาศรับสมัคร