โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

 4 เม.ย 2562    3,755 ครั้ง

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท (ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพครู/หนังสือรับรองสิทธิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร