โรงเรียนสวนหม่อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 7 พ.ค 2562    5,629 ครั้ง

โรงเรียนสวนหม่อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-23 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสวนหม่อน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
- รับสมัครระหว่างวันที่  8 - 11 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องธุรการโรงเรียน โรงเรียนสวนหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป (วุฒิปริญญาตรีได้) **วุฒิม.6 สมัครไม่ได้**
- เอกสารประกอบการรับสมัคร
     - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
     - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
     - สำเนาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
- คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และปฏิบัติ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ตั้งแต่ 09.30 น.
- ติดต่อโทร 044-258994 , 089-8470421(ครูวิลัยรัตน์)
หมายเหตุ : เมื่อได้รับการคัดเลือกตัวบุคคลแล้ว จะมีการทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดแล้ว