โรงเรียนสระแก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา

 5 พ.ค 2562    3,256 ครั้ง

โรงเรียนสระแก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2.  ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรีและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร