โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล

 1 มิ.ย 2562    823 ครั้ง

โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาที่ประกาศแนบท้าย
2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร